Tender

DateNotice NoSubjectDownload
21-11-20191578କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଓ ଦୋକାନ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ଭଡ଼ା ସୁତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ।Download !