Tender

DateNotice NoSubjectDownload
23-12-20212636Notice for Inviting TenderDownload !
05-11-20201192Notice for Inviting TenderDownload !
11-03-2020384Notice for Inviting TenderDownload !
05-02-2021225Tender Call NoticeDownload !
13-03-2020400Notice for Inviting TenderDownload !
19-01-202181Tender Call NoticeDownload !
21-11-20191578କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଓ ଦୋକାନ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ଭଡ଼ା ସୁତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ।Download !
26-02-2020339Notice for Inviting TenderDownload !
30-03-2021688Notice for Inviting TenderDownload !
30-03-2021688Tender detailsDownload !